top of page

Kledningskontrollen

Kledningskontrollen er en frivillig kontrollordning for produsenter av overflatebehandlet kledning.

 

Tilslutning til Kledningskontrollen er et bevis på at produsenten av industrielt overflatebehandlet kledning har et forhøyet fokus på kvalitet. Ordningen ble opprettet som et samarbeid mellom malings- og treindustrien, og Norsk Treteknisk Institutt. Bakgrunnen var et ønske om å etablere et felles regelverk for å heve kvaliteten på overflatebehandlet kledning.
 

Produsentene av overflatebehandlet kledning som er tilsluttet Kledningskontrollen har pålagt seg en ekstern produksjonskontroll av Treteknisk. Sammen med en representant fra produsenten gjennomgår kontrolløren bedriftens interne kvalitetssystem og produksjonskontroll. Det gjennomføres også stikkprøver av trefuktighet, overflatetemperatur før påføring av maling, og påføringsmengde. Hensikten er å sikre at produsenten overholder malingsprodusentens anbefalinger og krav.
 

Kledningskontrollens varemerke er et bevis på at produsenten fokuserer på kvalitet og miljø. Alle medlemmer benytter godkjente malingsprodukter som er testet av et uavhengig testlaboratorium etter faste standarder. 

 

Ved å velge kledning fra produsenter godkjent av
Kledningskontrollen kan sluttbrukeren være trygg på at kvaliteten på kledningen er minst like god som lovet.

 

Anchor 4

Foto: Moelven.no fotograf Dahl

Anchor 1

Foto: Kjernetre.no

Foto: Moelven.no fotograf Linda Natt Malmgren

Overflatebehandlet kledning rett fra fabrikken

Begrepet overflatebehandling favner vidt. Høvling av trevirke er å behandle overflaten. Frese profiler er å behandle overflaten. I denne sammenhengen derimot, snakker man om hva som skjer etter dette igjen. Vi snakker om hva som legges oppå overflaten for å bidra til beskyttelse av huset, hytta eller skolen mot vær og vind, år etter år.
 

En overflatebehandling skal gi trevirket riktig farge, utseende og i de fleste tilfeller beskyttelse. Tradisjonelt har kledning kjøpt fra byggevareforhandleren kun vært ubehandlet trehvit. Etter montering var det frem med malingskosten, og fram med stigen. Først grunning, så mellomstrøk, deretter toppstrøket. Når huset var ferdig var sommeren slutt. Dagens situasjon er annerledes.
 

Stadig flere sluttbrukere velger en eller annet form for industrielt overflatebehandlet kledning ved nybygg eller rehabilitering. Økt ferdigstillelse av bygningsprodukter før montering reduserer byggetiden betraktelig både for hjemmesnekkeren og for profesjonelle utbyggere. Ved å flytte deler av arbeidet bort fra en værutsatt byggeplass og inn i varme produksjonslokaler bedrer man forutsetninger for å kontrollere sluttkvaliteten på produktet. Dette er et ledd i økende industrialisering av byggeprosessen.
 

Industriell overflatebehandling skjer hos bedrifter som kun overflatebehandler, eller hos bedrifter som også lager kledningen. Prinsippene for fremstilling er relativ lik for de fleste, mens fremstillingsprosessen kan i praksis variere mye. Noen har topp moderne industrianlegg med stor grad av automatisert drift, mens andre har et mindre avansert anlegg med en del manuelt arbeid. Felles for alle er at kravet til sluttkvaliteten er nøyaktig det samme. Fra fabrikk er kledningen stort sett behandlet på tre sider, med grunning, grunning og ett mellomstrøk, eller grunning og to mellomstrøk. Vedlikeholdsintervallene varierer ut i fra hvilken malingsprodusent kledningsprodusenten benytter.

 

I tillegg til tradisjonell overflatebehandling tilbyr flere produsenter patenterte metoder for å forlenge levetid på kledning. Eksempler er Accoya, Kebony, Royalimpregnering. Disse behandlingene er ikke dekkende, og faller ikke inn under Kledningskontrollen.
 

Foto: Morten Bjerknæs

 

10 grunner til å velge industrielt overflatebehandlet kledning
 

  1. Mindre arbeidsbelastning

  2. Ingen krympestriper på vegg

  3. Man slipper å male med det samme kledningen er montert på bygget (med unntak av å flekke på bart trevirke og spikerhull)

  4. Kledningen har fått best mulig beskyttelse før ankomst byggeplass

  5. Påføringen skjer under optimale forhold som sikrer et best mulig resultat med jevn påføring

  6. Produksjonsprosessen er skjermet fra vær og vind

  7. Produsenten måler trefuktigheten før behandling

  8. Produsenten måler påført mengde maling, og sikrer at denne samsvarer med hva malingsprodusenten anbefaler

  9. Produsenten måler overflatetemperatur før behandling, eller forvarmer hvert eneste bord for optimal kvalitet

  10. Produsenten måler overflate temperatur før behandling, eller forvarmer hvert eneste bord for optimal kvalitet

 

Dessuten er det ofte like billig, om ikke billigere enn å gjøre jobben selv, selv før man har har regnet med timepris på jobben!

 

Anchor 2

Foto: Moelven.no

Foto: Morten Bjerknæs

Anchor 3

Administrering av Kledningskontrollen

Kledningskontrollen eies av Treteknisk. Treteknisk holder til i Forskningsveien i Oslo og har siden 1949 jobbet som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Treteknisk er eid av medlemmene som er ca. 130 i antallet. Treteknisk er også fungerende sekretariat for kontrollordningen, samt ansvarlig for gjennomføring av selve kontrollene.
 

Kledningskontrollen administreres av et styre på 4 medlemmer. Hvert medlem har sin vara. Styret er sammensatt av to representant fra kledningsindustrien, én representant fra malingsindustrien og én representant fra Treteknisk.

 

Geir Magne.jpg
Roar Kopperud.PNG
Turid.PNG
Kjetil Liøkel.jpg

Styreleder Geir Magne Hauge
Birkeland Bruk AS

Styremedlem Turid Sigvartsen Norsk Treteknisk Institutt

Styremedlem Roar Kopperud
Teknos Norge AS

Styremedlem Kjetil Liøkel

 Sandermoen AS

Andreas-Stolt-Nielsen.jpg
Ramin.PNG
Tom-bilde.PNG

Varamedlem Andreas Stolt Nilsen
Jotun AS

Varamedlem Jon Arne Kjesbu

Inntre AS

Varamedlem Ramin Janamian
Norsk Treteknisk Institutt

bottom of page