top of page

CE-merking av heltrekledning

Felles for heltrekledning, malt eller ubehandlet, er at produsentene i henhold til byggevareforordningen må CE-merke kledningen. Bakgrunnen for CE-merkingen er den harmoniserte produktstandarden for heltrekledning NS-EN 14915. Standarden beskriver hvilke egenskaper en produsent av kledning må deklarere. For byggevarer med liten konsekvens for sikkerhet og bæreevne er ikke produsenten pålagt en ekstern kontroll fra et uavhengig sertifiseringsorgan.
 

Det vil si at CE-merking på kledning er en egenerklæring fra produsent om at produktene er i samsvar med aktuell standard. Det er i den grad ikke et direkte kvalitetsstempel. I tillegg til merkingen skal det foreligge en ytelseserklæring som er en sammenstilling av informasjon om produsent og byggevarens vesentlig ytelser.

 

For å ikke skjemme utseendet på kledningsbord er CE-merkingen av kledning ofte påført på pakkelappen, ikke selve kledningen.

 

For mer infomasjon se Direktoratet for byggkvalitets hjemmeside.

 

 

bottom of page