top of page

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Treteknisk er en frittstående forskningsforening og eies av ca. 130 medlemsbedrifter.

 

Virksomhetsidé

Treteknisk skal fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.
 

Organisasjon

Styret i Treteknisk velges årlig av generalforsamlingen.

Treteknisk er organisert i tre avdelinger som er rettet mot tekniske resultatområder, samt en stabsavdeling. De ansatte arbeider også på tvers av avdelingene både i oppdrag og forskningsprosjekter.

 

Standardisering og kvalitetsdokumentasjon

Treteknisk legger årlig ned en betydelig innsats i arbeidet med felles europastandarder, og ivaretar med dette norske interesser i dette arbeidet. Treteknisk bistår også med å kvalitetssikre oversettelser av standarder til norsk.

 

Treteknisk er også engasjert i European Organisation for Technical Approvals (EOTA) som utarbeider regelverk for CE-merking av produkter som ikke omfattes av de harmoniserte standardene.
 

Laboratorier

Treteknisk har laboratorier som er godkjent av Norsk Akkreditering for mekanisk prøving og kjemiske analyser. I tillegg har Treteknisk flere andre laboratorier der vi kan utføre ulike typer tester.

Kontakt Treteknisk

Opplysningene dine ble sendt!

bottom of page