top of page

Prosedyrer

Kontrollprosedyrer (regelverk)

Inneholder følgende
 

  • Forside

  • KK00 Innholdsfortegnelse

  • KK01 Tilslutning til Kledningskontrollen

  • KK02 Overordnede krav til medlemmer

  • KK03 Kontroll av påføringsmengde

  • KK04 Kontroll av trefuktighet

  • KK05 Kontroll av overflatetemperatur

  • KK06 Produksjonsjournal

  • KK07 Bruk av K-merket

  • KK08 Sanksjonsmønster

Produksjonskontroll (maler)

Utgåtte prosedyrer fra 01.01.2018

Endringshistorikk

 

2015.06.30    Opprettet

2017.12.21    Nye prosedyrer

bottom of page